Բյուջե

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2013 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2014 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2015 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2016 թվականի բյուջե