Հրապարակվել են ազատությունից զրկման վայրերին վերաբերող անգլերեն զեկույցներ

Հրապարակվել են ազատությունից զրկման վայրերին վերաբերող անգլերեն զեկույցներ

Հրապարակվել են ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ «Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված անձանց առողջության պահպանման իրավունքի ապահովման վերաբերյալ» արտահերթ և  «ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2016թ. գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույցների անգլերեն թարգմանությունները: 

 

Դրանք ուղարկվել են միջազգային կառույցներին:

 

Նշենք, որ հայերեն զեկույցները հանրությանը ներկայացվել են ավելի վաղ: