Պետք է բացառել կրթությունից երեխաների դուրս մնալը․ Պաշտպանի տարեկան հաղորդում

Պետք է բացառել կրթությունից երեխաների դուրս մնալը․ Պաշտպանի տարեկան հաղորդում

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը 2017 թվականի տարեկան հաղորդմամբ անդրադարձել է կրթությունից դուրս մնացածերեխաների հարցին, որը շարունակվում է չլուծված մնալ։

 

Թեմայի վերաբերյալ մանրամասները հրապարակված են նաև «Հայաստանի կողմից Երեխայի իրավունքների մասինկոնվենցիայով և կից արձանագրություններով սահմանված պարտավորությունների կատարման վիճակի վերաբերյալ» 2018թվականի Մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերթ զեկույցում:

 

Մանրամասները ներկայացված են ինֆոգրաֆիկայով, որը Տարեկան հաղորդման հանրայնացման ձևերից մեկն է։