Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ընտրությունների ընթացքում համարվում է հաջողվածներից

Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ընտրությունների ընթացքում համարվում է հաջողվածներից


ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և ԵԱՀԿԺՀՄԻԳ գնահատմամբ, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ընտրությունների ընթացքում համարվում է հաջողվածներից, որը կարող է օգտակար լինել այլ երկրների համար (մշտադիտարկման սկզբունքները, քվեարկության օրը աշխատանքը և այլն)։