Լուսինե Սարգսյան
Մարդու իրավունքների հետազոտական և կրթական կենտրոնի ղեկավար
Հեռախոս
Էլ. փոստ: l_sargsyan @ombuds.am