Հրաչյա Պալյան
Քրեական արդարադատության ոլորտում և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար
Հեռախոս
Էլ. փոստ: h.palyan@ombuds.am