ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

2016 թվականի փետրվարի 23-ին ընտրվել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

Ծնվել է 1981թ. Երեւան քաղաքում